Arcus ZWEVEGEM

Algemeen

Psychologenpraktijk Amaranth wil aan elke cliënt “zorg op maat” bieden:

kwaliteitsvol en relevant advies, een passende begeleiding, zo kort als mogelijk, zo diepgaand als nodig. Een goede verstandhouding met de verwijzer wordt daarbij van bijzonder belang geacht.

Problematieken waarmee men terecht kan bij Amaranth kunnen van psychische aard zijn, maar ook psychosociale of relationele problemen kunnen begeleid worden.

Voorbeelden zijn o.a. angsten, burn - out, depressie, relatiemoeilijkheden, psychosomatische klachten, ouder – kind problemen, traumaverwerking, existentiële problemen, verwerkingsproblemen.
Men kan ook hulp krijgen voor problemen met kinderen: gedragsproblemen, identiteitsproblemen, faalangst, gebrek aan assertiviteit,…

Voor een intakegesprek telefoneert of mailt  men met één van ons ,wij contacteren u zo spoedig mogelijk voor een afspraak.